ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی  

به انجمن خوش آمدید
در صورتی که برای اولین بار از این سایت دیدن میکنید برای استفاده کامل از تمام امکانات سایت لازم است کهثبت نام کنید امکان ارسال مطلب و دانلود فایل و همچنین دسترسی به انجمن هایی که فقط اعضا ثبت نام شده امکان دسترسی به آن را دارند از امتیازات ثبت نام در سایت میباشد.

قوانین ، اطلاعیه ها و راهنمای سایت
قوانین ، اطلاعیه ها و راهنمای استفاده از بخش های مختلف سایت
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله admin
04-09-2010 11:56 PM برو به آخرین پست
7 9
اخبار
خبرهای مرتبط با طراحی انیمیشن، طراحی 3D و طراحی بازیهای کامپیوتری
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بخشها: 2D, 3D, Games Design
هرگز 0 0
هرگز 0 0
ورود به دنیای انیمیشن، 3D و ساخت بازی های کامپیوتری
بحث و تبادل نظر پیرامون مفاهیم اولیه و عمومی که شامل تمام شاخه ها می شود
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
General Discussion
1 7
Basic & Definitions
بوسیله 3dman
26-06-2010 01:03 PM برو به آخرین پست
3 6
General Techniques
بوسیله 3dman
25-08-2010 12:57 PM برو به آخرین پست
2 2
Scriptwriting and Concept Creation
هرگز 0 0
3D ( محیط های سه بعدی )
گفتگو پیرامون مفاهیم پایه ای در محیط های 3 بعدی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Basic Tutor
بوسیله 3dman
30-08-2010 06:04 PM برو به آخرین پست
2 2
Project and Ideas
هرگز 0 0
3D Direction
بوسیله 3dman
30-08-2010 06:08 PM برو به آخرین پست
1 1
3D Hardware
هرگز 0 0
User Gallery
هرگز 0 0
Q & A
هرگز 0 0
Other 3D
بوسیله 3dman
28-08-2010 04:47 PM برو به آخرین پست
2 2
مفاهیم اصلی در طراحی 3 بعدی
گفتگو و تبادل نظر پیرامون مفاهیم اصلی و تخصصی در هنر سه بعدی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Anatomy and Figurative Art
هرگز 0 0
Modeling
هرگز 0 0
Texturing
بوسیله 3dman
25-08-2010 01:15 PM برو به آخرین پست
1 1
Character rigging
هرگز 0 0
dynamics
هرگز 0 0
Animation
هرگز 0 0
Lighting and Shaders
هرگز 0 0
Rendering
بوسیله 3dman
24-08-2010 07:00 PM برو به آخرین پست
3 3
theoretical and Technical Discussions
هرگز 0 0
نرم افزارهای سه بعدی
تبادل نظر و گفتگوی تخصصی پیرامون هریک از نرم افزارهای 3D
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
29-05-2010 09:19 PM برو به آخرین پست
1 2
بوسیله 3dman
27-05-2010 04:46 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 12:20 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 12:49 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
28-05-2010 01:53 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 10:13 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 10:04 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 10:46 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 06:37 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 01:10 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 05:00 PM برو به آخرین پست
2 2
بوسیله 3dman
03-06-2010 12:04 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
12-06-2010 10:23 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
06-06-2010 11:38 PM برو به آخرین پست
1 1
wings3d (کاربران آنلاین - 1 نفر)
بوسیله 3dman
22-06-2010 03:55 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
23-06-2010 08:27 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-07-2010 06:41 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 06:36 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
26-08-2010 02:48 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 06:57 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
26-08-2010 03:17 PM برو به آخرین پست
1 1
DAZ Studio (کاربران آنلاین - 1 نفر)
بوسیله 3dman
09-06-2010 07:26 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
13-06-2010 10:40 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
12-06-2010 04:02 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
04-07-2010 11:02 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
22-06-2010 04:30 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
12-06-2010 03:19 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
13-06-2010 03:44 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
29-05-2010 09:56 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 01:40 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
11-06-2010 03:14 PM برو به آخرین پست
1 1
Holomatix Blaze 3D (کاربران آنلاین - 1 نفر)
بوسیله 3dman
11-06-2010 12:54 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 05:47 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
11-06-2010 02:51 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
25-06-2010 10:51 AM برو به آخرین پست
1 1
Vue
بوسیله 3dman
11-06-2010 01:27 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 12:41 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
08-06-2010 10:23 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 02:39 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
08-06-2010 08:57 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
08-06-2010 08:43 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
2D ( محیط های دو بعدی )
گفتگو پیرامون مفاهیم پایه ای در محیط های 2 بعدی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Basic Tutor
بوسیله 3dman
27-05-2010 11:53 PM برو به آخرین پست
1 1
Q & A
هرگز 0 0
2D Techniques
هرگز 0 0
Project and Ideas
هرگز 0 0
Animation Direction
هرگز 0 0
User Gallery
هرگز 0 0
نرم افزارهای دو بعدی
تبادل نظر و گفتگوی تخصصی پیرامون هریک از نرم افزارهای 2D انیمیشن سازی و خلق جلوه های ویژه
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:16 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:33 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 10:43 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 10:55 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:54 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:54 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 02:52 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 03:35 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
03-06-2010 02:03 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 12:07 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
03-06-2010 07:59 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
21-06-2010 09:59 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 12:09 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 11:35 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
05-06-2010 06:22 PM برو به آخرین پست
1 3
بوسیله 3dman
03-06-2010 03:42 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 10:15 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 05:17 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 10:56 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله mehdi
25-10-2010 03:23 AM برو به آخرین پست
1 5
بوسیله 3dman
31-05-2010 12:30 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
05-06-2010 07:06 PM برو به آخرین پست
1 1
CTP
Icon26 Ctp
بوسیله 3dman
16-06-2010 03:41 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 11:51 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
نرم افزارهای کمکی ( نرم افزارهای جانبی و مکمل )
گفتگو پیرامون سایر نرم افزارهای جانبی و مکمل که در خلق انیمیشن و جلوه های ویژه و گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرند
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
هرگز 0 0
بوسیله vahid
19-06-2010 10:28 PM برو به آخرین پست
1 4
بوسیله 3dman
28-05-2010 03:30 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 03:07 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله mehdi
25-10-2010 03:16 AM برو به آخرین پست
1 5
بوسیله 3dman
03-06-2010 04:19 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
16-06-2010 07:06 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
16-06-2010 07:39 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
20-06-2010 08:25 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
10-06-2010 08:08 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 08:31 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
12-06-2010 07:10 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
ساخت بازی های کامپیوتری
آموزش ساخت بازی های کامپیوتری با نرم افزارهای مربوط به بازی سازی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
24-08-2010 01:54 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
25-08-2010 11:28 AM برو به آخرین پست
1 2
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
نرم افزار های ساخت بازی
آموزش، بحث و تبادل نظر حول برنامه های ساخت بازی های کامپیوتری و ویدئویی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
27-08-2010 01:46 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
24-08-2010 02:03 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
24-08-2010 02:36 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
24-08-2010 02:19 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
دانلود
بخش دانلود
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Image References and BluePrints
هرگز 0 0
Texture Maps
هرگز 0 0
E-Books
هرگز 0 0
سایر بخش ها
گفتگو و تبادل نظر پیرامون سایر بخش های مرتبط
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
30-08-2010 05:59 PM برو به آخرین پست
4 5
بوسیله 3dman
16-03-2011 01:21 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0


فعاليت هاي در حال انجام در انجمن
کاربران حاضر در انجمن: 8 (تعداد 0 عضو و 8 مهمان)
نمایش
بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 919 نفر در تاریخ 17-01-2023 و در ساعت 02:45 PM بوده است
آمار و ارقام سايت ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی
آمار و ارقام سايت  ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی
موضوع ها: 111, نوشته ها: 138, کاربران: 17,940, کاربران فعال: 227
به جدید ترین عضو انجمن, avtokredproo خوش آمد میگوییم.

شامل پست های جدید   انجمن شامل نوشته هاي تازه است. فاقد پست های جدید   انجمن شامل نوشته هاي تازه نيست.

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivationکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است