قدیمی 11-06-2010, 01:40 AM   #1
3dman
(کاربر باتجربه)
 
تاریخ عضویت: May 2010
نوشته ها: 113
Icon91 CrazyTalk

امروزه با پیشرفت صنعت نرم افزار و رشد برنامه های کامپیوتری در هر روز شاهد به وجود آمدن نرم افزارهای مختلف با امکانات منحصر به فرد هستیم . بسیاری از نرم افزارهایی که با استفاده از فناوری های جدید و تکنیک های پیشرفته برنامه نویسی ، ابزارهایی را در اختیار کاربران قرار می دهد که رسیدگی به بسیاری امور را برای کاربران آسان نموده و یا توانایی های جدید نرم افزاری ای را به آن ها می دهد که به وسیله آن ها قادر به خلق ابداعات جدیدی می باشند.
امروز نرم افزاری را به شما معرفی می کنیم که به کمک آن می توانید عکس های بی جان خود را وادار به صحبت کنید.
CrazyTalk نام نرم افزاری است از شرکت reallusion که این قدرت را به شما می دهد تا عکس های بی روح و بی جان خود را وادار به صحبت کردن نمایید. این نرم افزار با قابلیت های منحصر به فرد این امکان را دارا می باشد تا با ایجاد تغییرات و اعمال افکت های مختلف در اعضای یک صورت ثابت در یک عکس آن را به حرکت وا دارد.


ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار :
Facetrix, photo-based 3D facial morphing technology – تکنولوژی قدرتمند Facetrix این نرم افزار به شما آن را می دهد تا با دادن چهره شخصیت های گوناگون آﻧﮫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺨﻨﻮری و ﻟﺐ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ . اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻧﺪار، در ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﺎﻻت و ﻓﯿﮕﻮرھﺎی ﺧﺎص و ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻧﺪن، اﺧﻢ ﮐﺮدن، ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ و ﺧﻨﺪﯾﺪن اﺳﺖ.
Expressix, speech animation technology - ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺨﻨﻮری اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺪای داده ﺷﺪه آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻮاﻧﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﮫﺎی ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺳـﺨﻨﮕﻮ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا ﺑﺎ دادن اﻓﮑﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دادن ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی Text-To-Speech و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻮزﯾـﮏ ﻣﺴﺘﻘـﻞ ﺑـﺮای ﭘـﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه، ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺮم اﻓﺰار ھﺴﺘﻨﺪ.
- وﯾﺮاﺳﺘﺎر Timeline ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﻟﺐ و ﺻﻮرت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ ھﺎ و ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﺳﺮ ﺑﺎ ﺻﺪا.
CrazyTalk content manager - ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار.
Flexible media output - اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺎﻻی ﻓﺮﻣﺘﮫـﺎی ﺧﺮوﺟـﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺧﻠـﻖ ﻓﺮﻣﺘﮫـﺎی ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺑـﺎﻻی WMV , AVI و RM , ﻓﺮﻣﺘﮫـﺎی ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ FlashMX و MS Office Documents و ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
Interactive talking web based characters - ﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﺳﺨﻨﻮر و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺤﯿﻂ وب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ JavaScript و VB script.
Powerpoint and application program embed - اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ PowerPoint دارای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه در ﺟﮫﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
Mobile friendly output – 3GP/MPEG4 – فرمت خروجی 3GP و MPEG4 ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﺷﯽ ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه اﺳـﺖ و اﻣﮑـﺎن ﭘﺨـﺶ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ھـﺎی ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪه ﺷـﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
Send talking/animated electronic greeting cards - ﺧﻠﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ ھﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﭙﻼت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .
و ... .


3dman آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
معرفی نرم افزار CrazyTalk


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivationکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است