قدیمی 08-06-2010, 08:57 PM   #1
3dman
(کاربر باتجربه)
 
تاریخ عضویت: May 2010
نوشته ها: 113
Icon48 SideFX Houdini MasterHoudini Master ﯾﮑـﯽ از ﻗـﻮی ﺗـﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﮑﺖ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻄﺮح و ﻣﮫﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ آن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دارای ﺻﺤﻨﻪ ھﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ ھﯿـﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ plug-in ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﯾـﺎ ﮔﺮوھـﯽ از اﻓـﺮاد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻮﯾﺲ ﻧـﺪارد. ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﻣﻄﺮح ﻓﯿﻠﻢ ﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ھـﺎ و ﺟﻠـﻮه ھـﺎی وﯾﮋه در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ Houdini Master ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨـﺪ. ارزش اﯾـﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺪود 8000 (ھﺸﺖ ھﺰار) دﻻر در ﺑﺎزارھـﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻓﮑﺖ ھـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ذرات ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر، ﻃﻮﻓـﺎن و ﮔﺮدﺑﺎدھـﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ازدﺣﺎم ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن، و … ﺑﺴﺎزﯾـﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻓـﺮق واﻗﻌـﯽ ﯾـﺎ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻮدن آن را ﻧﻔﮫﻤﺪ . ﺷـﻤﺎ ﺣـﺘﯽ ﻗﺎدرﯾـﺪ ﺑـﻪ اﺟﺴـﺎم ﺣﺮﮐﺘﮫـﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺪھﯿﺪ . ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن Hulk ﺑﺴﺎزﯾﺪ، ﺑﻪ آن ﺟﺎن دھﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺟﺴﻤـﯽ را ﺑـﻪ ﻃﺮﻓـﺶ ﭘـﺮت ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ھﻨﮕـﺎم ﺷـﮑﺴﺘﻦ ﻟﯿــﻮان اﻓﮑـﺖ ﮔـﺬاری اﻧﺠـﺎم دھﯿـﺪ. ﻣﮫــﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﺻـﺤﻨﻪ ای ﮐـﻪ ﻣﯿﺴﺎزﯾـﺪ ﮐﺠـﺎ ﺧﻮاھـﺪ ﺑـﻮد ﯾـﺎ دورﺑﯿـﻦ را ﮐﺠـﺎ ﻗـﺮار ﻣﯿﺪھﯿﺪ. ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮدان اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ The Wild، آﻗﺎی Steve Spaz Williams در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ای ﺑﻪ وﺿﻮح ﮔﻔﺖ : اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ Maya ﮐـﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ Houdini آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ، اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺣﻘﯿﻘـﺖ است.

از قابلیت های مهم نرم افزار:
 • خلق افکتهای ویژه ویدئویی و انیمشن های جذاب و خیره کننده
 • کار بصورت سریع، هوشمند و انعطاف پذیر
 • ارائه سطح جدیدی از ادراک طرح های گرافیکی
 • کنترل برروی تمامی ابزارها
 • بهره گیری از واسط گرافیکی مستقیم و کاربرپسند
 • مدل سازی چندضلعی
 • مدل سازی NURBS
 • خلق اشیای هندسی
 • ابزارهای اضافی برای ویرایش حرکات
 • انیمشن رویه ای و ویرایش حرکات
 • خلق و ویرایش صداهای زیبا
 • مدیریت نور و سایه ها
 • پشتیبانی یکپارچه از زبان برنامه نویسی Python
 • پشتیبانی از نسخه های مختلف ویندوز
و…

3dman آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
معرفی نرم افزار SideFX Houdini Master


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivationکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است