ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی  


به انجمن خوش آمدید
در صورتی که برای اولین بار از این سایت دیدن میکنید برای استفاده کامل از تمام امکانات سایت لازم است کهثبت نام کنید امکان ارسال مطلب و دانلود فایل و همچنین دسترسی به انجمن هایی که فقط اعضا ثبت نام شده امکان دسترسی به آن را دارند از امتیازات ثبت نام در سایت میباشد.

قوانین ، اطلاعیه ها و راهنمای سایت
قوانین ، اطلاعیه ها و راهنمای استفاده از بخش های مختلف سایت
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله admin
04-09-2010 11:56 PM برو به آخرین پست
7 9
اخبار
خبرهای مرتبط با طراحی انیمیشن، طراحی 3D و طراحی بازیهای کامپیوتری
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
هرگز 0 0
هرگز 0 0
ورود به دنیای انیمیشن، 3D و ساخت بازی های کامپیوتری
بحث و تبادل نظر پیرامون مفاهیم اولیه و عمومی که شامل تمام شاخه ها می شود
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
General Discussion
1 7
Basic & Definitions
بوسیله 3dman
26-06-2010 01:03 PM برو به آخرین پست
3 6
General Techniques
بوسیله 3dman
25-08-2010 12:57 PM برو به آخرین پست
2 2
Scriptwriting and Concept Creation
هرگز 0 0
3D ( محیط های سه بعدی )
گفتگو پیرامون مفاهیم پایه ای در محیط های 3 بعدی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Basic Tutor
بوسیله 3dman
30-08-2010 06:04 PM برو به آخرین پست
2 2
Project and Ideas
هرگز 0 0
3D Direction
بوسیله 3dman
30-08-2010 06:08 PM برو به آخرین پست
1 1
3D Hardware
هرگز 0 0
User Gallery
هرگز 0 0
Q & A
هرگز 0 0
Other 3D
بوسیله 3dman
28-08-2010 04:47 PM برو به آخرین پست
2 2
مفاهیم اصلی در طراحی 3 بعدی
گفتگو و تبادل نظر پیرامون مفاهیم اصلی و تخصصی در هنر سه بعدی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Anatomy and Figurative Art
هرگز 0 0
Modeling
هرگز 0 0
Texturing
بوسیله 3dman
25-08-2010 01:15 PM برو به آخرین پست
1 1
Character rigging
هرگز 0 0
dynamics
هرگز 0 0
Animation
هرگز 0 0
Lighting and Shaders
هرگز 0 0
Rendering
بوسیله 3dman
24-08-2010 07:00 PM برو به آخرین پست
3 3
theoretical and Technical Discussions
هرگز 0 0
نرم افزارهای سه بعدی
تبادل نظر و گفتگوی تخصصی پیرامون هریک از نرم افزارهای 3D
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
29-05-2010 09:19 PM برو به آخرین پست
1 2
بوسیله 3dman
27-05-2010 04:46 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 12:20 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 12:49 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
28-05-2010 01:53 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 10:13 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 10:04 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 10:46 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 06:37 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 01:10 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 05:00 PM برو به آخرین پست
2 2
بوسیله 3dman
03-06-2010 12:04 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
12-06-2010 10:23 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
06-06-2010 11:38 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
22-06-2010 03:55 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
23-06-2010 08:27 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-07-2010 06:41 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 06:36 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
26-08-2010 02:48 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 06:57 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
26-08-2010 03:17 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 07:26 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
13-06-2010 10:40 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
12-06-2010 04:02 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
04-07-2010 11:02 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
22-06-2010 04:30 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
12-06-2010 03:19 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
13-06-2010 03:44 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
29-05-2010 09:56 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 01:40 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
11-06-2010 03:14 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 12:54 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 05:47 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
11-06-2010 02:51 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
25-06-2010 10:51 AM برو به آخرین پست
1 1
Vue
بوسیله 3dman
11-06-2010 01:27 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 12:41 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
08-06-2010 10:23 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
11-06-2010 02:39 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
08-06-2010 08:57 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
08-06-2010 08:43 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
2D ( محیط های دو بعدی )
گفتگو پیرامون مفاهیم پایه ای در محیط های 2 بعدی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Basic Tutor
بوسیله 3dman
27-05-2010 11:53 PM برو به آخرین پست
1 1
Q & A
هرگز 0 0
2D Techniques
هرگز 0 0
Project and Ideas
هرگز 0 0
کارگردانی انیمیشن (2D) (کاربران آنلاین - 1 نفر)
Animation Direction
هرگز 0 0
User Gallery
هرگز 0 0
نرم افزارهای دو بعدی
تبادل نظر و گفتگوی تخصصی پیرامون هریک از نرم افزارهای 2D انیمیشن سازی و خلق جلوه های ویژه
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:16 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:33 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 10:43 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 10:55 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:54 PM برو به آخرین پست
1 1
Smithmicro Anime Studio (کاربران آنلاین - 1 نفر)
بوسیله 3dman
28-05-2010 10:54 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 02:52 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 03:35 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
03-06-2010 02:03 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 12:07 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
03-06-2010 07:59 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
21-06-2010 09:59 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 12:09 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 11:35 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
05-06-2010 06:22 PM برو به آخرین پست
1 3
بوسیله 3dman
03-06-2010 03:42 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
02-06-2010 10:15 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
01-06-2010 05:17 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 10:56 AM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله mehdi
25-10-2010 03:23 AM برو به آخرین پست
1 5
بوسیله 3dman
31-05-2010 12:30 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
05-06-2010 07:06 PM برو به آخرین پست
1 1
CTP
Icon26 Ctp
بوسیله 3dman
16-06-2010 03:41 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
31-05-2010 11:51 AM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
نرم افزارهای کمکی ( نرم افزارهای جانبی و مکمل )
گفتگو پیرامون سایر نرم افزارهای جانبی و مکمل که در خلق انیمیشن و جلوه های ویژه و گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرند
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
هرگز 0 0
بوسیله vahid
19-06-2010 10:28 PM برو به آخرین پست
1 4
بوسیله 3dman
28-05-2010 03:30 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
28-05-2010 03:07 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله mehdi
25-10-2010 03:16 AM برو به آخرین پست
1 5
بوسیله 3dman
03-06-2010 04:19 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
16-06-2010 07:06 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
16-06-2010 07:39 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
20-06-2010 08:25 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
10-06-2010 08:08 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
09-06-2010 08:31 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
12-06-2010 07:10 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
ساخت بازی های کامپیوتری
آموزش ساخت بازی های کامپیوتری با نرم افزارهای مربوط به بازی سازی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
24-08-2010 01:54 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
25-08-2010 11:28 AM برو به آخرین پست
1 2
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
نرم افزار های ساخت بازی
آموزش، بحث و تبادل نظر حول برنامه های ساخت بازی های کامپیوتری و ویدئویی
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
بوسیله 3dman
27-08-2010 01:46 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
24-08-2010 02:03 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
24-08-2010 02:36 PM برو به آخرین پست
1 1
بوسیله 3dman
24-08-2010 02:19 PM برو به آخرین پست
1 1
سایر نرم افزارهای ساخت بازی (کاربران آنلاین - 1 نفر)
هرگز 0 0
دانلود
بخش دانلود
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
Image References and BluePrints
هرگز 0 0
Texture Maps
هرگز 0 0
E-Books
هرگز 0 0
سایر بخش ها
گفتگو و تبادل نظر پیرامون سایر بخش های مرتبط
  انجمن آخرين نوشته موضوع ها نوشته ها
هرگز 0 0
بوسیله 3dman
30-08-2010 05:59 PM برو به آخرین پست
4 5
بوسیله 3dman
16-03-2011 01:21 PM برو به آخرین پست
1 1
هرگز 0 0
هرگز 0 0


10 آمار برتر
جدیدترین کاربران پربيننده ترين تاپیک ها آخرين ارسال ها
lwbyyaiqqgn  20-04
MichaelPub  20-04
fwrvxdxhupx  20-04
dykzyknfbyx  20-04
mxgwyfmxgcn  20-04
ixuwvhkuvec  20-04
lzvvzarjhzk  20-04
AZMaf  20-04
nikolzof  20-04
kycvyguyser  20-04
قدیمی انیمیشن چیست  6998
قدیمی Autodesk Softimage|XSI  4849
قدیمی مراحل ساخت انیمیشن دوبعدی  4753
قدیمی اصطلاحات رایج در دنیای انیمیشن  4745
قدیمی رندرینگ چیست  4287
قدیمی تاریخچه انیمیشن  4155
قدیمی Autodesk Alias Automotive  4074
قدیمی Retas pro/studio  3902
قدیمی Pixologic ZBrush  3548
قدیمی Autodesk Alias Studio  2564
موضوع    تاریخ, زمان  نوشته شده توسط   انجمن
قدیمی سايتي مفيد    16-03, 13:21  3dman   سایت ها و لینکهای مفید
قدیمی Retas pro/studio    25-10, 03:23  mehdi   RETAS Pro/Studio
قدیمی Canopus Edius    25-10, 03:16  mehdi   Canopus Edius
قدیمی راهنمای ثبت نام در سایت    04-09, 23:56  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی راهنمای ارسال مطلب در سایت (و...    04-09, 23:55  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی راهنمای ویرایشگر سایت (معرفی بخش...    04-09, 23:53  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی راهنمای انتخاب آواتار و عکس شخصی...    04-09, 23:52  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی راهنمای خبرنامه ( نوع خبررسانی به...    04-09, 23:51  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی راهنمای آپلود و قرار دادن عکس در...    04-09, 23:50  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی پرسش و پاسخ (حل مشکلات مرتبط با...    04-09, 23:49  admin   راهنمای سایت (راهنمای...
قدیمی کارگردانی انیمیشن    30-08, 18:08  3dman   کارگردانی در یک طراحی سه...
قدیمی مراحل ساخت یک فیلم انیمیشن    30-08, 18:04  3dman   آموزش پایه و مقدماتی (3D)
قدیمی مصاحبه با بهرام عظیمی    30-08, 17:59  3dman   مشاهیر، شخصیت های مطرح و...
قدیمی Nurbs    30-08, 17:46  3dman   آموزش پایه و مقدماتی (3D)
قدیمی موسیقی و انیمیشن    28-08, 16:47  3dman   سایر بخش های مرتبط (3D)
قدیمی 3D Game Studio    27-08, 13:46  3dman   Gamestudio
قدیمی Open FX    26-08, 15:17  3dman   Open FX
قدیمی Animation Master    26-08, 14:48  3dman   Animation Master
قدیمی طراحی و اعمال بافت    25-08, 13:15  3dman   بافت و جنس
قدیمی Character Development    25-08, 12:57  3dman   تکنیکهای عمومی (تکنیکهای...
برترين ارسال کنند ها داغ ترین تاپیک ها
3dman  113
admin  9
vahid  5
Sasha  4
mehdi  3
tanboor  3
eagle  1
قدیمی تمرینها و نکاتی مفید برای شروع کار...  6
قدیمی Canopus Edius  4
قدیمی Retas pro/studio  4
قدیمی Adobe photoshop  3
قدیمی تاریخچه انیمیشن  3
قدیمی MORPHEUS Photo Animation Suite  2
قدیمی موتورهای بازی  1
قدیمی Autodesk 3ds Max  1
قدیمی مصاحبه با بهرام عظیمی  1
قدیمی راهنمای ویرایشگر سایت (معرفی بخش...  1

فعاليت هاي در حال انجام در انجمن
کاربران حاضر در انجمن: 15 (تعداد 1 عضو و 14 مهمان)
نمایش
بیشترین کاربران آنلاین در انجمنها 223 نفر در تاریخ 06-02-2021 و در ساعت 03:55 PM بوده است
کاربران فعال در 24 ساعت گذشته : 411 بیننده ( 66 کاربر ثبت نام شده و 345 مهمان )
کاربران فعال در 24 ساعت گذشته : 411 بیننده  ( 66 کاربر ثبت نام شده و 345 مهمان )
Registered Users - Super Moderators - Administrators - Moderators - Special Users - Special Moderators - Partner Users
آمار و ارقام سايت ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی
آمار و ارقام سايت  ساخت انیمیشن کامپیوتری، استدیو مکس، نرم افزارهای بازی سازی و طراحی 3 بعدی
موضوع ها: 111, نوشته ها: 138, کاربران: 17,161, کاربران فعال: 1,412
به جدید ترین عضو انجمن, lwbyyaiqqgn خوش آمد میگوییم.

شامل پست های جدید   انجمن شامل نوشته هاي تازه است. فاقد پست های جدید   انجمن شامل نوشته هاي تازه نيست.

History    Food    Communication    Allowed Things    Military    Catimini    Deadly    Fitness    Stay Healthy    New Computers    Disorders    WOW    Life Hacks    Arabia    Motivationکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است